Termes i condicions

1. GENERAL

Aquesta pàgina (juntament amb els documents a què es fa referència en ella) indica els termes i condicions d’ús que apliquen els diferents tipus d’usuaris que es poden registrar al mercat d’ANDORRA, d’ara endavant AMP, l’accés dels quals es realitza a través del lloc web andorramarketplace.com. Si us plau, llegeixi aquestes condicions d’ús acuradament abans de començar a utilitzar AMP. L’accés a AMP implica el coneixement i l’acceptació expressa i inequívoca d’aquestes condicions generals d’ús, de la política de privacitat i de la política de cookies.
Si té qualsevol dubte respecte a aquests termes i condicions, si us plau contacti amb nosaltres abans d’utilitzar AMP. Si no accepteu aquests termes i condicions en la seva totalitat, us preguem que no utilitzeu AMP.
AMP és propietat i està operat per l’empresa andorrana LA TEVA PRESNCIA ONLINE (“TPO”), NRT: F-245186-P, amb domicili fiscal a Av. del Fener, n. 4, 6o-2a, AD700 Escaldes-Engordany, Principat d’Andorra.
Correu electrònic de contacte: info@andorramarketplace.com.
TPO es reserva el dret d’afegir, modificar i/o eliminar qualsevol dels termes d’aquestes condicions en qualsevol moment. Aquestes condicions entraran en vigor en el moment de la publicació a AMP. La continuïtat en l’ús del servei ofert per AMP per part de l’usuari després de la seva publicació implicarà l’acceptació de les noves condicions.
L’usuari declara ser majors d’edat i garanteix que està autoritzada a subscriure’s a aquests termes per compte propi. L’usuari declara que les dades registrals són vigents, completes i veraces. Així mateix, es compromet a mantenir actualitzades les seves dades.
En registrar-se a AMP, l’usuari seleccionarà un correu electrònic i una contrasenya. Tant el correu electrònic com la contrasenya són estrictament confidencials, personals i intransferibles. L’usuari es compromet a no revelar les dades relatives al seu compte o fer-les accessibles a tercers. L’usuari serà l’únic responsable en el cas d’ús d’aquestes dades per part de tercers, incloent-hi les declaracions realitzades en AMP, o qualsevol altra actuació que es realitzi a través de l’ús del correu electrònic i/o contrasenya. TPO no pot garantir la identitat dels usuaris registrats, per tant, no serà responsable de l’ús de la identitat d’un usuari registrat per terceres persones no registrades. L’usuari es compromet a informar immediatament a AMP del segrest, divulgació o pèrdua del seu correu electrònic o contrasenya, comunicant-ho per correu electrònic a info@andorramarketplace.com
L’acceptació d’aquestes condicions per part de l’usuari no exclou la seva obligació de complir, entre altres, la normativa aplicable dels consumidors i usuaris en les relacions que manté amb altres usuaris.

2. LLOC MERCAT D’ANDORRA (AMP)

AMP és una plataforma de promoció col·laborativa que té com a objectiu incrementar les vendes de petites empreses i locals d’hostaleria compromesos socialment.
AMP permet als clients contactar i realitzar comandes als comerciants que s’anuncien a AMP. Amb cada compra i no més estan col·laborant amb les obres socials i els distribuïdors que han triat els comerciants.
AMP actua com a Mer intermediari i, per tant, no pot assumir ni assumir cap responsabilitat per la qualitat dels productes o la correcta prestació dels serveis oferts directament pels venedors (comerciants i concessionaris) i per als col·laboradors (obres socials).
En sol·licitar al client la compra de productes i serveis a través d’AMP (l’ “ordre”) i confirmar el mateix per part dels venedors, un contracte dels quals TPO no és una part es conclou.
TPO es limita a:
• Facilitar l’accés a AMP com a eina que permet als venedors anunciar els seus negocis i el client per comprar en línia els productes i/o serveis oferts pels venedors.
• Actuar com a agent de cobrament autoritzat per acceptar, en nom dels venedors, els pagaments efectuats pel client.
Les comandes i les condicions acordades entre el client i els venedors constitueixen unes condicions particulars en les quals el client adquirirà els productes i/o serveis dels venedors (les “condicions particulars”).
Si les disposicions d’aquestes condicions són contràries a les condicions particulars, prevaldrà les disposicions contingudes en aquestes condicions. Si desitgeu una còpia impresa d’aquests termes, podeu imprimir-ne una còpia o baixar-les al vostre ordinador.

3. TIPUS D’USUARIS REGISTRATS

AMP “usuaris” poden ser “clients”, “venedors” (“comerciants” i “marxants”) i “col·laboradors” (“social Works”). Els usuaris trien quin tipus d’usuari volen ser en registrar-se a AMP. Cada tipus d’usuari té els seus privilegis i obligacions. Per convertir-te en venedor o col·laborador, l’usuari s’haurà de registrar com a client i subscriure’s a AMP. La subscripció en alguns casos es pot pagar i d’una durada fixa amb opció a renovació.
Tipus d’usuaris:
• Client: gràcies a AMP es poden comprar i pagar productes en línia dels comerciants locals.
• Comerciant: ven productes als clients a través d’AMP.
• Distribuïdor: ven als clients el servei de transport de les mercaderies comprades als comerciants.
• Treball social: organització sense ànim de lucre. Reben comissions en forma de donació per a cada ingrés generat a AMP per comerciants que els han escollit com una obra social preferida. A més, reben donacions durant almenys 5 dels beneficis TPO.

4. SERVEIS OFERTS PER AMP A VENEDORS

• Anuncia el seu negoci, productes i serveis, millorant la seva imatge.
• Li ofereix una plataforma exclusiva i segura per a la venda en línia.
• Gestionar Cobraments i pagaments.
• Facilita el contacte i la col·laboració entre venedors i contribuïdors. Creant sinergies que afavoreixen a totes elles i a la societat en general.

5. SERVEIS OFERTS PER AMP A COL·LABORADORS

• Anuncieu els vostres serveis.
• Ingressos periòdics sobre la base del que es facturarà a cada comerciant que els ha seleccionat com a col·laborador favorit.

6. RELACIÓ ENTRE COMERCIANT I DISTRIBUÏDOR

La relació entre comerciant i distribuïdor és molt important en AMP, per les següents raons:
• S’estableix una associació vinculant entre comerciants i distribuïdors que es trien mútuament a AMP. El distribuïdor permet al comerciant vendre els seus productes amb lliuraments a domicili als seus clients. El servei in situ és gratuït per al comerciant, ja que els clients ho paguen. El comerciant, si ho desitges, pot ajudar al client oferint-los un descompte per comprar a casa i així facilitar les vendes.
• Els clients poden comprar en línia i a la llar a AMP. Aquestes ordres consisteixen en una comanda a un comerciant (els béns) i una ordre a un dels distribuïdors llistats per comerciant. En AMP les dues comandes s’uneixen i funcionen com un. Si el comerciant o distribuïdor cancel·la la seva comanda, l’ordre conjunta s’anul·la. Tant el comerciant com el concessionari assumeixen els riscos que aquest enllaç pot causar i eximeix del TPO de qualsevol dany causat per aquesta.
• Fins que la mercaderia hagi estat lliurada al client, la comanda no s’ha completat. Per tant, en comandes amb lliurament a domicili, la comanda no està tancada fins que l’home de lliurament hagi lliurat la mercaderia. Si el lliurament és massa tard amb el termini d’amp acordat pot anul·lar la comanda i el distribuïdor haurà de tornar al comerciant.
• El comerciant escull els distribuïdors que seran part de la seva llista de distribuïdors i els que no. El comerciant els triarà en una llista en directe, a la qual tindrà accés i podrà modificar en qualsevol moment. Aquesta llista de vida es compon de tots els distribuïdors subscrits a AMP que han escollit lliurement per treballar en el codi postal (parroquia) on es troba el comerciant.
• El concessionari també escull voluntàriament els comerciants amb els quals vol col·laborar. Tindràs accés a una llista en directe amb els comerciants que es troben en els codis postals (parròquia) on el distribuïdor vol treballar. Pots modificar la teva elecció en qualsevol moment.

7. RELACIÓ ENTRE COMERCIANTS I COL·LABORADORS

• Els comerciants trien, si volen, un treball social com a favorit de tots els inscrits a AMP. Podeu canviar-los quan vulgueu.
• L’elecció d’ells no incorre en cap cost per als comerciants com el preu de subscripció i la Comissió de vendes cobrada per AMP serà el mateix que triï o no.
• TPO pagarà comissions als contribuents per a cada amplificador d’ingressos guanya dels comerciants, sempre que mantinguin els seus contribuents favorits.
• Les obres socials donen el seu permís als comerciants que el trien com un treball social favorit per anunciar la seva col. laboració amb ells en la seva pàgina de soci. Col·laborar amb una obra social millora la imatge del comerciant, converteix el seu establiment en una empresa socialment compromesa i atreu un públic responsable que amb cada compra està ajudant a que el treball social.

8. REQUISITS PER A LA VALIDACIÓ DE LA SUBSCRIPCIÓ COM A VENEDOR O COL·LABORADOR

Per ser validat com a venedor o col·laborador ha d’estar registrat com a tal, tingui el perfil completat amb èxit i pagui la corresponent subscripció. Per validar cada venedor i col·laborador, s’estableix una reunió presencial per comprovar que compleix tots els requisits, que inclou el funcionament de la plataforma i aclarir qualsevol dubte que pugui tenir.
Requisits especials de validació:
• Comerciants: col·loqueu un adhesiu AMP, proporcionat pel vostre assessor, en un lloc visible de la vostra propietat, teniu fotos de la vostra empresa i del personal a la vostra pàgina AMP.
• Distribuïdors: porteu publicitat AMP en tots els vostres mitjans de transport i pengeu fotos dels vostres mitjans de comunicació a la pàgina AMP.
• Treball social: ser una associació sense ànim de lucre.

9. DURADA

Aquestes condicions entraran en vigor en el moment de la seva acceptació per part de l’usuari i romandran vigents fins que l’usuari cancel·li el seu compte, no renovi la seva subscripció o TPO deixa de prestar el servei a l’usuari per qualsevol motiu, sempre que no hi hagi comandes pendents de compliment.

10. DISPONIBILITAT DEL SERVEI

El client pot posar les comandes a domicili d’un comerciant només durant el seu programa de vendes, estar a l’estat “disponible” i tenir en la seva llista de distribuïdors en l’estat “disponible”.
El client pot realitzar comandes i anar a recollir els béns des de l’establiment quan es troba en un estat “disponible” o té en la seva llista, els homes de lliurament que treballen en el codi postal on es troba el client.
Els distribuïdors seleccionables pel comerciant per fer els lliuraments a domicili seran els de la llista del comerciant i que vulguin col·laborar amb ell, que estiguin disponibles en el moment de la compra, que treballin en el codi postal del client, que la seva assegurança cobreixi el preu total de la comanda i disposi dels mitjans adequats per transportar tots els béns de la comanda.
Els distribuïdors que poden ser elegits pel comerciant per formar part de la seva llista de distribuïdors són els que han optat per treballar en el codi postal del comerciant, per fer-ho, han de tenir indicat el temps i preu per anar al seu codi postal.
El comerciant pot triar qualsevol contribuent que estigui registrat a AMP.
Els comerciants poden vet els distribuïdors que no volen treballar i viceversa, per la qual cosa no poden ser seleccionables per a aquells que han vetoed.
Els temps en què els comerciants estan disponibles depenen exclusivament d’ells. Els comerciants poden canviar l’estat de disponible per no disponible i viceversa sempre que ho desitgin. Els distribuïdors no tenen horaris, però poden canviar-ne l’estat cada vegada que vulguin. En l’estat no disponible no seran visibles i, per tant, no podran rebre comandes.

11. REQUISITS PER PODER VENDRE A ANDORRA MARKET PLACE

Per poder vendre a AMP, el comerciant, a més d’estar registrat i validat, ha d’afegir els productes que ven.
Per poder vendre a AMP, el distribuïdor, a més d’estar registrat i validat, ha de completar el seu perfil, amb els mitjans de transport a la seva disposició, les capacitats màximes de càrrega de cada un d’ells, el valor màxim de les mercaderies que cobreix en cas de desperfectes o robatori durant el transport, els codis postals on vol fer camionetes i lliuraments , preus i horaris per a cadascuna d’elles.
Per vendre els venedors ha d’estar en l’estat disponible. Els venedors que trien quan volen estar disponibles, feu clic al botó d’estat habilitat per a això.
Els usuaris podran contactar amb els venedors gràcies a les seves dades públiques, així com realitzar comandes gràcies a AMP.

12. REALITZACIÓ I ACCEPTACIÓ DE COMANDES

Un client pot introduir AMP lliurement o entrant amb el seu correu electrònic i contrasenya. Un cop dins tindràs accés a la informació dels productes (productes i serveis) publicats pels venedors que poden vendre en el seu codi postal. Per poder realitzar les comandes, has d’estar registrat.
Els venedors detallaran al client el preu de cadascun dels productes. Una vegada que aquesta informació s’ha proporcionat al client i, si és el seu acord, ha d’acceptar expressament la comanda contactant amb la secció de la cistella.
Abans de realitzar el pagament, i per completar la comanda, el client ha de seleccionar un dels tipus d’enviament des del llistat de la cistella de la compra si vol que es lliuri a casa o seleccioni l’opció “recollir-lo en el lloc”.
En el cas de lliuraments a domicili, el client triarà un tipus d’enviament d’aquesta fitxa a la seva discreció. En la llista apareixeran com a mínim la següent informació: preu, recollida i termini de lliurament, tipus de transport i enllaç al perfil del distribuïdor on podrà accedir a més informació sobre el distribuïdor.
Els comerciants es comprometen a posar a disposició del concessionari seleccionat o del client, en el cas d’acudir a recollir els béns, els productes de la comanda en el temps acordat i amb l’embalatge apropiat a transportar sense danys.
En cas d’incompliment per part dels comerciants, els comerciants seran responsables directament al client per l’exempció de TPO o el concessionari de qualsevol responsabilitat.
El termini de lliurament acordat és una estimació basada en el temps de preparació marcat pel comerciant i la recollida a la botiga i els terminis de lliurament del client indicats pel concessionari (si en té) seleccionat pel client.
El client serà informat de l’estat de la comanda en qualsevol moment, podrà comprovar l’estat de la seva comanda en AMP en qualsevol moment i també rebrà les actualitzacions per correu electrònic de l’estat de cadascuna de les seves comandes.
Els venedors accepten que han d’actualitzar immediatament l’estat de la comanda utilitzant els botons habilitats a aquest efecte en AMP, en cas contrari TPO pot resoldre la comanda. Per cada actualització col·locada de la comanda, s’enviarà un correu informatiu a tots els implicats en l’ordre, venedors i client.
Per a comandes amb lliurament a domicili, en el cas que el client no estigui a l’adreça indicada en el moment del lliurament dels productes, la part de lliurament intentarà posar-s’hi en contacte per telèfon en un termini de 10 minuts per arribar a l’adreça. En el cas que el client no pogués ser contactat, la part de lliurament procedirà a retornar els productes al comerciant o guardar la mercaderia per al lliurament al client quan pugui posar-se en contacte amb ell. En qualsevol cas, s’haurà d’informar al client de l’opció escollida i no es farà responsable del deteriorament o expiració de la mercaderia transportada.
En el cas que el concessionari no pugui portar tots els béns perquè és massa gran per als seus mitjans de transport, haurà de notificar al client i comerciant i arribar a un acord entre tots per al seu transport i el seu cost extra, si n’hi ha, bé utilitzant un altre mitjà o realitzant diversos viatges. En cas de no arribar a un acord entre tots, un dels venedors ha de cancel·lar la comanda.
Per a l’execució de qualsevol compra el client haurà de completar les dades de la targeta de crèdit o dèbit amb la qual realitzarà el pagament a través de MoraBanc: la plataforma de pagament segur de Redsys (dades que no seran visibles per AMP).
El preu final de venda dels productes i terminis de lliurament es fixa lliurement per cadascun dels venedors (comerciants i concessionaris), eximint TPO de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-ne.

13. OBLIGACIONS DE L’USUARI

L’usuari es compromet a utilitzar el servei de forma diligent i d’acord amb la legislació vigent. A més, l’usuari es compromet a:
-Accedir al servei exclusivament a través d’AMP i sol·licitar/gestionar la comanda a través d’ella.
-Respectar a la resta d’usuaris i, en particular, no discriminar, intitar, aguardir, assetjar, coaccionar o de qualsevol manera perjudicar qualsevol usuari.
-No recopilar, processar, emmagatzemar o revelar informació personal de tercers sense complir amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades.
-No suplitar la personalitat d’un altre usuari o de qualsevol altra persona en l’ús del servei.
A més d’aquestes normes, els venedors i col·laboradors es comprometen a:
-Complir les obligacions administratives, fiscals, laborals i, en el seu cas, de la Cass aplicables.
-Disposar de les llicències i/o autoritzacions necessàries, tenint en compte, en el seu cas, el tipus de productes oferts al públic i complir amb la normativa aplicable al seu negoci.
-Abstenir-se d’oferir i/o vendre productes que, a títol enunciatiu però no limitatiu, (i) són il·legals, (II) estar en contingut o donar suport a qualsevol activitat il·lícita, (III) no estiguin degudament autoritzats o no tinguin les llicències necessàries per a la comercialització, (IV) estan en mal estat, (v) no disposar de l’etiquetatge legalment requerit, ni (vi) s’hagin obtingut per mitjans no reglamentaris.
Els usuaris que siguin conscients de la no observança d’aquestes obligacions per part d’altres usuaris han d’informar TPO enviant un correu electrònic a info@andorramarketplace.com. TPO investigarà el fet informat i prendrà les accions legals oportunes, que poden implicar, entre d’altres, la suspensió temporal o definitiva del compte de l’usuari a AMP.
L’usuari infractor serà responsable de TPO per qualsevol condemna, sanció i/o multa imposada a TPO pels tribunals o altres organismes competents com a conseqüència de l’incompliment per part de l’usuari d’aquestes condicions.

14. PREU, PAGAMENTS I SANCIONS

Cost per convertir-se en usuari AMP:
-Clients: gratuït.
-Subscripció per a comerciants: el seu valor dependrà del nombre de productes que vulguin carregar i de les funcions de gestió. Abonament mínim 30 euros/mes + IGI.
-Subscripció al distribuïdor: gratuït.
-Subscripció per obra social: gratuïta
L’amplificador pot regalar la subscripció a usuaris AMP “pagats” mitjançant el devolució de l’import pagat o mitjançant la creació d’un pla gratuït provisional.
Cost per venda per a AMP venedors: 5 de la base imposable (IGI no inclòs).
Penalització per venedors en cas de cancel·lació de la comanda: poden ser expultats de la plataforma, per la qual cosa hauran de tornar la subscripció per tornar a vendre-la.
El client només pagarà per cada producte sol·licitat a través d’AMP. En el moment de confirmar la comanda, el client haurà d’abonar el preu dels productes. El venedor es compromet a incloure el impost general indirecte (IGI) en el preu dels productes i al detall de manera desagregada, tant abans que el client realitzi el pagament i sobre la factura, el preu dels productes, els càrrecs addicionals i els descomptes aplicables a la comanda. El pagament s’ha de fer en la moneda local del venedor a través del mitjà de pagament proporcionat per AMP. En cap cas, TPO carregarà al client imports addicionals que no s’haguessin publicat abans de la col·locació de la comanda.
TPO conservarà el preu pagat pel client fins a la pròxima quinzena des del moment en què els productes van ser lliurats al client. TPO transferirà als venedors, en el compte bancari proporcionat per ells, les seves vendes, amb comissions TPO ja descartades, tots els dies 1 i 16 de cada mes amb un marge màxim de 5 dies. TPO facturarà els venedors per a les comissions cobrades cada quinzena del mes per correu electrònic.
TPO entrarà en els contribuents, cada quinze dies, les comissions que els corresponen per als ingressos que van originar TPO les empreses que els han seleccionat. Els col·laboradors han d’enviar factures o justificants de donació a info@andorramarketplace.com. En cas de no fer-ho, pot resultar en l’expulsió d’AMP.
Comissions per als col·laboradors preferits dels comerciants:
-Cada treball social seleccionat com a favorit d’un comerciant en el moment del pagament de la subscripció es pren el 5è del preu de subscripció.
-Cada treball social seleccionat com a favorit d’un comerciant en el moment de cada una venda cancel·lada de les Nacions Unides, que vostè pren 0,25 d’aquesta venda.
A més, TPO dona 5 dels seus beneficis a les obres socials col·laboradores a AMP. Actualment (fons del govern d’Andorra pel coronavirus)
Totes les operacions esmentades s’hauran de sotmetre als impostos corresponents, assumint el seu pagament que, d’acord amb la normativa vigent, es consideri que és un subjecte passiu del mateix.

15. ANUL·LACIÓ I DRET DE DESISTIMENT

En cas d’anul·lació d’una comanda TPO es retornarà al client íntegre el preu pagat i estudiarà les causes de la cancel·lació per decidir si o no expulsar el culpable de la mateixa.

Una comanda pot ser cancel·lada pel comerciant pel concessionari (en cas de lliurament a domicili) o per TPO.
En el cas de comandes amb lliurament a domicili, si el comerciant cancel·la la comanda, l’ordre del distribuïdor es cancel·la al mateix temps i viceversa, són ordres enllaçades i la cancel·lació d’un d’ells afecta l’altre. En cas de venedor o distribuïdor no vol col·laborar amb l’altra persona, pot vetar-lo. TPO pot anul·lar una comanda si considera que els venedors no responen com haurien al client o perquè el que venen no és legal.
El comerciant serà responsable de respondre a les sol·licituds dels clients per finalitzar la comanda una vegada que els productes s’hagin lliurat als clients. El comerciant haurà d’informar el client en un mitjà durador (per exemple, per correu electrònic) la recepció de la sol·licitud de desistiment.
El client podrà exercir el seu dret a rescindir la comanda al comerciant, sense cap justificació i penalització, dins dels 14 dies naturals següents a la recepció dels productes. Dins dels 14 dies naturals següents a la recepció de la sol·licitud de desistiment i sempre que els clients hagin retornat els productes al comerciant en el mateix període, el comerciant pagarà als clients, a través del mitjà de pagament escollit pel comerciant, el preu dels productes. La forma de pagament ha d’aparèixer als termes de devolució a la pàgina de partner de TPO. Si no apareix, serà efectiu. Per tal de complir aquest termini, és suficient que la sol·licitud del dret de desistiment per part del client sigui enviada al comerciant abans de l’expiració del període assenyalat. Per exercir el seu dret, el client ha de posar-se en contacte directament amb el comerç en el qual va adquirir el producte, comunicant la seva decisió i donant-li el tiquet de compra o factura. El comerciant s’ha d’informar al client de com procedir amb la devolució del producte understpped.
-Les despeses de transport de la devolució en els supòsits d’exercici del dret de desistiment han de ser a càrrec del client a menys que el comerciant indiqui el contrari.
-El comerciant només acceptarà la devolució d’aquells productes que es retornin en les mateixes condicions en què el client els va rebre. El comerciant no acceptarà la devolució dels productes que s’hagin utilitzat o que hagin patit algun desperfecte.
-El comerciant no acceptarà productes que s’hagin personalitzat al client o que no siguin adequats per a la seva devolució per motius de protecció sanitària o higiene.
-El comerciant no acceptarà el retorn de productes peribles, que poden deteriorar o caducar ràpidament.
-El venedor no acceptarà la devolució del valor d’un servei, un cop s’hagi executat íntegrament, quan s’hagi iniciat l’execució, amb el consentiment previ i exprés del client i amb el reconeixement del seu coneixement que, una vegada el contracte hagi estat executat íntegrament pel venedor, haurà perdut el seu dret de desistiment.
-El venedor no acceptarà la devolució de béns o la prestació de serveis el preu del qual dependrà de les fluctuacions en el mercat financer que els venedors no puguin controlar i que es produeixin durant el període de desistiment.
-El comerciant no acceptarà la devolució de béns que després del lliurament i tenint en compte la seva naturalesa s’hagin barrejat inextricablement amb altres béns.
-El comerciant no acceptarà la devolució de les begudes alcohòliques el preu dels quals hagi estat acordat en el moment de concloure el contracte de compravenda i que no puguin ser lliurats en un termini de 30 dies, i el valor real del qual depèn de les fluctuacions de mercat que els comerciants no poden controlar.
-El comerciant no acceptarà la devolució de contractes en els quals el client hagi demanat específicament als comerciants que el visitin per a operacions de reparació o manteniment urgents; Si, en aquesta visita, els comerciants presten serveis addicionals als sol·licitats específicament pel client o subministrant béns que no siguin de recanvis necessàriament utilitzats per realitzar operacions de manteniment o reparació, el dret de desistiment s’ha d’aplicar a aquests serveis o béns addicionals.
-El comerciant no acceptarà el retorn dels enregistraments de so o vídeo segellat o el programari segellat que hagi estat dessegellat pel client després del lliurament.
-El comerciant no acceptarà la devolució de la premsa diària, periòdics o revistes, a excepció dels contractes de subscripció per al subministrament d’aquestes publicacions.
-El venedor no acceptarà la devolució dels serveis d’allotjament per a propòsits diferents a l’habitatge, transport de mercaderies, lloguer de cotxes, aliments o serveis relacionats amb activitats recreatives, si els contractes proporcionen per a una data concreta o un període d’execució.
-El comerciant no acceptarà la devolució de continguts digitals que no es proporcionen en un suport material quan l’execució hagi començat amb el previ consentiment exprés del client amb el coneixement de la seva part que en conseqüència perd el seu dret de desistiment.
Si les condicions de devolució són diferents de les presents, han d’aparèixer clarament en la descripció de la seva empresa a la pàgina de Partner AMP i complir amb la legislació vigent.

16. GARANTIES, SERVEI POSTVENDA I RESPONSABILITAT

El venedor és responsable de cadascuna de les vendes de productes que realitzi i d’oferir les garanties legals mínimes sobre elles i, si escau, un servei postvenda d’acord amb la normativa aplicable de consumidors i usuaris. En particular, el comerciant és responsable de qualsevol no conformitat dels productes en el termini de dos anys d’entrega.
En el cas que els béns estiguin danyats per mal maneig per part del distribuïdor mentre els béns estiguin degudament embalats o que el distribuïdor pateix un accident que ha danyat els béns, o que roben la mercaderia durant el transport, el concessionari es compromet a tenir cura del valor de venda de la comanda i pagar el seu valor de venda al comerciant en menys de quinze dies naturals des de la col·locació de
El valor màxim que el distribuïdor es compromet a assegurar és establert voluntàriament per ell abans de la recepció de cada comanda.
En cas d’una disputa entre comerciant i distribuïdor, TPO actuarà com a intermediari i proporcionarà tota la documentació a la seva disposició per a una possible reclamació en els tribunals (Batllia) de qualsevol de les parts, però no serà responsable de les despeses que la demanda pugui ocasionar a vostè.
TPO no serà responsable dels danys i perjudicis que poguessin ocasionar-se als usuaris com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta clàusula i de les disposicions de la normativa aplicable als consumidors i usuaris en aquesta matèria.

17. RESOLUCIÓ

TPO podrà resoldre unilateralment i en qualsevol moment aquestes condicions en cas que l’usuari no compleixi alguna de les obligacions i garanties que s’hi estableixen, o que infringeixi qualsevol altre dret de tercers. L’extinció d’aquestes condicions no afectarà la capacitat de la TPO de reclamar els danys corresponents.
L’usuari tindrà dret a anul·lar, en qualsevol moment, el seu compte en AMP enviant un correu electrònic a info@andorramarketplace.com o dins del seu compte en la secció habilitada a aquest efecte.

18. ATENCIÓ AL CLIENT

L’usuari pot contactar amb el servei d’atenció al client de TPO enviant un correu electrònic a info@andorrmaketplace.com, ja sigui per fer reclamacions derivades d’aquestes condicions o per sol·licitar informació sobre el servei.

19. MISCELANEOUS

L’usuari no podrà cedir, subrogar ni transmetre a tercers els drets continguts en aquestes condicions sense el consentiment previ i per escrit de TPO.
El fracàs o retard en l’exercici de qualsevol dret o en el requisit de compliment de les obligacions derivades d’aquestes condicions no constituirà una renúncia a aquest dret o requisit de compliment de l’obligació, ni renunciarà a qualssevol altres drets o requisits de compliment d’obligacions.
Aquestes condicions, la política de cookies i la política de privacitat que s’incorporen en aquestes condicions per referència, constitueixen l’acord final, complet i exclusiu entre les parts en relació amb la matèria, i substitueixen els acords o negociacions previ entre els mateixos.

Si alguna de les disposicions d’aquests termes és vàlida per contravenir la legislació aplicable, es considerarà que aquesta clàusula no s’ha de fixar, però no afectarà la resta de condicions, que seran plenament efectives i vàlides entre les parts.

20. LLEI, JURISDICCIÓ APLICABLE

Aquestes condicions són de caràcter comercial i s’han d’interpretar i complir amb les seves pròpies condicions i, no previstes, es regiran per la legislació andorrana.
En la mesura permesa per la legislació aplicable, per a la resolució de qualsevol controvèrsia derivada de la vigència, interpretació, execució o execució d’aquestes condicions, les parts es sotmeten expressament a la jurisdicció i jurisdicció dels tribunals andorrans.

D’abril 2020